1000 مقاله

دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارشکار

دانلود پایان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه‌ها و وتو‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد - حقوق و علوم سیاسی - word


دانلود پایان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه‌ها و وتو‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد - حقوق و علوم سیاسی - word

دانلود پایان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه‌ها و وتو‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

حقوق و علوم سیاسی 

شامل 156 صفحه با فرمت word

 

پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث) ............................................................................... 1

مقدمه ...................................................................................................................... 5

بخش اول : مباني و كليات

فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد ............................. 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت ......................................................... 11

گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري ......................................................... 15

گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت .............................................................. 18

گفتار چهارم : شناسايي حق وتو ................................................................................. 21

مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين ............................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو.......................................... 26

فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد .................................................. 31

گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت ..................................................................... 31

مبحث اول : صلاحيتهاي خاص ......................................................................... 34

مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك ...................................................................... 36

گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت ................................................ 37

مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت.................................. 37

مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت ................................ 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت .............. 45

مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با

ماهيت حقوقي آن ............................................................................................ 47

مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت ............................................. 48

گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) .......................................................................... 49

بخش دوم : ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد ....................... 58

گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ............. 60

گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت ........................................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري ..................................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري .......................................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار

جمعي (مصاديق عيني) ............................................................................................. 70

مبحث اول : در عراق ....................................................................................... 72

مبحث دوم : در كره شمالي .............................................................................. 75

گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر

( نمونه هاي عيني) ................................................................................................... 79

مبحث اول : در كردستان عراق .......................................................................... 81

مبحث دوم : در سومالي .................................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين ................................................................. 88

مبحث چهارم: در رواندا ................................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائيتي ................................................................................... 91

فصل دوم : مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور................ 101

مبحث اول : محدوديتهاي كلي و عام ................................................................. 104

مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص .......................................................... 107

گفتار دوم: مشروعيت اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها .......................... 108

مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

حاكميت دولتها ................................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

تساوي حاكميت دولتها .................................................................................... 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل

ماده‌ي 25 منشور) .................................................................................................... 119

مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ي 25

منشور...................................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور ........................................... 121

ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي) ................................................. 122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور ......................... 125

فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد . 132

گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد............................... 133

گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت ........................................................................ 135

مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي

به يك مساله ي واحد .................................................................................. 138

مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت ................................................................... 141

نتيجه گيري ............................................................................................................. 147

منابع و مآخذ ............................................................................................................ 156

 


مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 100

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "1000 مقاله" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما